Българските DMR репитри и хотспотове са свързани на BM мастър сървър 2841.

IP = 193.93.24.31 (master.ham-dmr.bg)

Dashboards & Status

Talk Groups

TG 284 е конфигурирана статично на слот 1 на всички репитри.

Регионалните групи (2842-2849) обикновено са конфигурирани статично на слот 2 на репитрите в съответния регион, и се активират динамично на слот 1 (10 min idle timer) на всички останали репитри. BrandMeister позволява използване на всички TG на всеки слот. Всеки репитър може да има различна конфигурация в зависимост от нуждите на локалните потребители в региона, обслужван от съответния репитър.

За TG 284112 не е нужна конфигурация, BM2841 рутира автоматично трафика към слот 1 и слот 2 на всички свързани (284XXX) репитри.

Talkgroup Notice
TalkGroup/284 България / Bulgaria
2840 TEST (echolink/ysf/etc..)
TalkGroup/2842 Регион София / Sofia Region
2843 Регион Пловдив / Plovdiv Region
2844 Регион Бургас / Burgas Region
TalkGroup/2847 Регион Хасково / Haskovo Region
TalkGroup/2849 Регион Варна / Varna Region
TalkGroup/284112 Bulgaria Disaster and Emergency Traffic
TalkGroup/284359 XLX Interlink към XLX359B

Bulgarian BM Repeaters

ID Callsign Location TX Frequency RX Frequency CC Keeper
284001 LZ0ATV Sofia 439.425 431.825 1 LZ1NSV
284005 LZ0DDF Sofia 439.475 431.875 1 LZ1NSV
284010 LZ0RVA Pazardjik 438.950 431.350 1 LZ1RVD
284323 LZ0SVV Haskovo 438.375 430.775 1 LZ3SV
284333 LZ0VDR Varna 438.725 431.125 1 LZ2PMI

Applications

Number Function
284990 SMS service: HELP / WX / WX RPT / WX GPS / RPT / GPS
284991 Repeater Info - reports back subscribed talkgroups (Private Call)
284997 Parrot - replays your audio up to 30 sec. for quality check and device test (Private Call)
284999 APRS - GPS/APRS frames sent to this ID are being forwarded to APRS.fi

Конфигурация / MMDVM

Address=master.ham-dmr.bg
Port=62031
Password=passw0rd

Конфигурация / Hytera

IP MultI-Site Connect
---------------------
Manual Set DNS On/Off:       checked
DNS Server IP:           8.8.8.8
Repeater Type:           IP Multi-Site Slave
Jitter Buffer Length:        8
Master UDP-Port:          50000
IP Multi-Site Networking UDP-Port: 50000
IP Multi-Site Service:       checked
IP Multi-Site Service UDP Port:   50001
Remote RDAC:            checked
Remote RDAC UDP-Port:        50002
Master Domain On/Off:        checked
Domain Names:            master.ham-dmr.bg

Конфигурация / Motorola

IP Site Connect
---------------------
Link Type:    Peer
Master IP:    193.93.24.31
Master UDP Port: 55000
UDP Port:     55000

DV4Mini / Рефлектори

DV4mini и Рефлектори (4000-4999) не се поддържат.

DV4mini and Reflectors are not supported.

Контакти / Contacts

 • Стефан, LZ1SEO - lz1seo [@] ham-dmr.bg

Българските DMR репитри и хотспотове са свързани на BM мастър сървър 2841.

IP = 193.93.24.31 (master.ham-dmr.bg)

Dashboards & Status[edit]

Talk Groups[edit]

TG 284 е конфигурирана статично на слот 1 на всички репитри.

Регионалните групи (2842-2849) обикновено са конфигурирани статично на слот 2 на репитрите в съответния регион, и се активират динамично на слот 1 (10 min idle timer) на всички останали репитри. BrandMeister позволява използване на всички TG на всеки слот. Всеки репитър може да има различна конфигурация в зависимост от нуждите на локалните потребители в региона, обслужван от съответния репитър.

За TG 284112 не е нужна конфигурация, BM2841 рутира автоматично трафика към слот 1 и слот 2 на всички свързани (284XXX) репитри.

Talkgroup Notice
TalkGroup/284 България / Bulgaria
2840 TEST (echolink/ysf/etc..)
TalkGroup/2842 Регион София / Sofia Region
2843 Регион Пловдив / Plovdiv Region
2844 Регион Бургас / Burgas Region
TalkGroup/2847 Регион Хасково / Haskovo Region
TalkGroup/2849 Регион Варна / Varna Region
TalkGroup/284112 Bulgaria Disaster and Emergency Traffic
TalkGroup/284359 XLX Interlink към XLX359B

Bulgarian BM Repeaters[edit]

ID Callsign Location TX Frequency RX Frequency CC Keeper
284001 LZ0ATV Sofia 439.425 431.825 1 LZ1NSV
284005 LZ0DDF Sofia 439.475 431.875 1 LZ1NSV
284010 LZ0RVA Pazardjik 438.950 431.350 1 LZ1RVD
284323 LZ0SVV Haskovo 438.375 430.775 1 LZ3SV
284333 LZ0VDR Varna 438.725 431.125 1 LZ2PMI

Applications[edit]

Number Function
284990 SMS service: HELP / WX / WX RPT / WX GPS / RPT / GPS
284991 Repeater Info - reports back subscribed talkgroups (Private Call)
284997 Parrot - replays your audio up to 30 sec. for quality check and device test (Private Call)
284999 APRS - GPS/APRS frames sent to this ID are being forwarded to APRS.fi

Конфигурация / MMDVM[edit]

Address=master.ham-dmr.bg
Port=62031
Password=passw0rd

Конфигурация / Hytera[edit]

IP MultI-Site Connect
---------------------
Manual Set DNS On/Off:       checked
DNS Server IP:           8.8.8.8
Repeater Type:           IP Multi-Site Slave
Jitter Buffer Length:        8
Master UDP-Port:          50000
IP Multi-Site Networking UDP-Port: 50000
IP Multi-Site Service:       checked
IP Multi-Site Service UDP Port:   50001
Remote RDAC:            checked
Remote RDAC UDP-Port:        50002
Master Domain On/Off:        checked
Domain Names:            master.ham-dmr.bg

Конфигурация / Motorola[edit]

IP Site Connect
---------------------
Link Type:    Peer
Master IP:    193.93.24.31
Master UDP Port: 55000
UDP Port:     55000

DV4Mini / Рефлектори[edit]

DV4mini и Рефлектори (4000-4999) не се поддържат.

DV4mini and Reflectors are not supported.

Контакти / Contacts[edit]