Standard-of-the-president-of-bulgaria-svg.png
Bulgaria
MCC Prefix 284
Coordinators LZ1SEO, 
Website https://brandmeister.network/

Master Server Configuration

 • HandOff Timer: 15 seconds
 • OnDemand Timer: 600 seconds
 • WWCQ Round Mode: on-demand
 • IP = 193.93.24.31 (master.ham-dmr.bg)
 • Default password: not set, please configure a personalised password

Dashboards & Status

Talk Groups

TG 284 е конфигурирана статично на слот 1 на всички репитри.

Регионалните групи (2842-2849) обикновено са конфигурирани статично на слот 2 на репитрите в съответния регион, и се активират динамично на слот 1 (10 min idle timer) на всички останали репитри. BrandMeister позволява използване на всички TG на всеки слот. Всеки репитър може да има различна конфигурация в зависимост от нуждите на локалните потребители в региона, обслужван от съответния репитър.

Talkgroup Notice
TalkGroup/284 България / Bulgaria
2840 TEST (echolink/ysf/etc..)
TalkGroup/2842 Регион София / Sofia Region
TalkGroup/2843 Регион Пловдив / Plovdiv Region
2844 Регион Бургас / Burgas Region
2847 Регион Хасково / Haskovo Region
2849 Регион Варна / Varna Region
28411 XLX Interlink към XLX359D
TalkGroup/28430 EchoLink към LZ0PLD
TalkGroup/284112 Bulgaria Disaster and Emergency Traffic
TalkGroup/284359 Cross-link към XLX359B и YSF359

BrandMeister насърчава експериментирането. Неотменимо право на всеки радиолюбител е да експериментира със собственото си оборудване, както намери за добре, при условие, че се придържа към общоприети добри практики и не пречи на никого.

Всякакви експерименти, свързани с "бриджването" към други мрежи (ysf/d-star/аналог и т.н.) следва да се правят във 6 или 7-цифрена TG (284000 - 284999, 2840000 - 2849999, с изключение на 284112 и 284359), съвпадаща с репитърно или персонално id, регистрирано от експериментиращия. За бриджване към ipsc2/xlxd/ysfreflector/hblink или друга публична услуга, следва да получите предварително съгласие от двете страни.

Софтуерни решения, използващи MMDVM протокол за връзки към d-star/ysf/друго (dvswitch, hblink) не са приемливи. Връзки към аналог (zello, teamspeak, discord и други) са абсолютно неприемливи. Връзки към HBLink следва да се правят единствено през OpenBridge протокол.

Ако се окаже, че експериментът е успешен, и би донесъл полза за всички, използващи BrandMeister, може да бъде предоставена TG между 28411 и 28499, където да преместите Вашия бридж.

Във TG 284 и TG 2840 - 2849 е абсолютно неприемливо да се правят каквито и да било експерименти.

Bulgarian BM Repeaters

ID Callsign Location TX Frequency RX Frequency CC Keeper
284001 LZ0ATV Sofia 439.425 431.825 1 LZ1IPP
284005 LZ0DDF Sofia 439.475 431.875 1 LZ7DJ
284066 LZ0DLC Plovdiv 439.225 431.625 1 LZ1PLC
284359 LZ0XLX Sofia 438.625 431.025 1 LZ1CLA

Applications

Number (private contact) Function
284990 SMS service: HELP / WX / WX RPT / WX GPS / RPT / GPS (data)
284991 Repeater Info - reports back subscribed talkgroups (voice)
284997 Parrot - replays your audio up to 30 sec. for quality check and device test (voice)
284999 APRS - GPS/APRS frames sent to this ID are being forwarded to APRS.fi (data)

Конфигурация / MMDVM

[DMR Network]
Address=193.93.24.31
Port=62031
Jitter=0

Конфигурация / Hytera

IP MultI-Site Connect
---------------------
Repeater Type:           IP Multi-Site Slave
Jitter Buffer Length:        8
Master IP:             193.93.24.31
Master UDP-Port:          50000
IP Multi-Site Networking UDP-Port: 50000
IP Multi-Site Service:       checked
IP Multi-Site Service UDP Port:   50001
Remote RDAC:            checked
Remote RDAC UDP-Port:        50002
Domain Names:            master.ham-dmr.bg

Конфигурация / Motorola

IP Site Connect
---------------------
Link Type:    Peer
Master IP:    193.93.24.31
Master UDP Port: 55000
UDP Port:     55000

Контакти / Contacts

Standard-of-the-president-of-bulgaria-svg.png
Bulgaria
MCC Prefix 284
Coordinators LZ1SEO, 
Website https://brandmeister.network/

Master Server Configuration[edit]

Dashboards & Status[edit]

Talk Groups[edit]

TG 284 е конфигурирана статично на слот 1 на всички репитри.

Регионалните групи (2842-2849) обикновено са конфигурирани статично на слот 2 на репитрите в съответния регион, и се активират динамично на слот 1 (10 min idle timer) на всички останали репитри. BrandMeister позволява използване на всички TG на всеки слот. Всеки репитър може да има различна конфигурация в зависимост от нуждите на локалните потребители в региона, обслужван от съответния репитър.

Talkgroup Notice
TalkGroup/284 България / Bulgaria
2840 TEST (echolink/ysf/etc..)
TalkGroup/2842 Регион София / Sofia Region
TalkGroup/2843 Регион Пловдив / Plovdiv Region
2844 Регион Бургас / Burgas Region
2847 Регион Хасково / Haskovo Region
2849 Регион Варна / Varna Region
28411 XLX Interlink към XLX359D
TalkGroup/28430 EchoLink към LZ0PLD
TalkGroup/284112 Bulgaria Disaster and Emergency Traffic
TalkGroup/284359 Cross-link към XLX359B и YSF359

BrandMeister насърчава експериментирането. Неотменимо право на всеки радиолюбител е да експериментира със собственото си оборудване, както намери за добре, при условие, че се придържа към общоприети добри практики и не пречи на никого.

Всякакви експерименти, свързани с "бриджването" към други мрежи (ysf/d-star/аналог и т.н.) следва да се правят във 6 или 7-цифрена TG (284000 - 284999, 2840000 - 2849999, с изключение на 284112 и 284359), съвпадаща с репитърно или персонално id, регистрирано от експериментиращия. За бриджване към ipsc2/xlxd/ysfreflector/hblink или друга публична услуга, следва да получите предварително съгласие от двете страни.

Софтуерни решения, използващи MMDVM протокол за връзки към d-star/ysf/друго (dvswitch, hblink) не са приемливи. Връзки към аналог (zello, teamspeak, discord и други) са абсолютно неприемливи. Връзки към HBLink следва да се правят единствено през OpenBridge протокол.

Ако се окаже, че експериментът е успешен, и би донесъл полза за всички, използващи BrandMeister, може да бъде предоставена TG между 28411 и 28499, където да преместите Вашия бридж.

Във TG 284 и TG 2840 - 2849 е абсолютно неприемливо да се правят каквито и да било експерименти.

Bulgarian BM Repeaters[edit]

ID Callsign Location TX Frequency RX Frequency CC Keeper
284001 LZ0ATV Sofia 439.425 431.825 1 LZ1IPP
284005 LZ0DDF Sofia 439.475 431.875 1 LZ7DJ
284066 LZ0DLC Plovdiv 439.225 431.625 1 LZ1PLC
284359 LZ0XLX Sofia 438.625 431.025 1 LZ1CLA

Applications[edit]

Number (private contact) Function
284990 SMS service: HELP / WX / WX RPT / WX GPS / RPT / GPS (data)
284991 Repeater Info - reports back subscribed talkgroups (voice)
284997 Parrot - replays your audio up to 30 sec. for quality check and device test (voice)
284999 APRS - GPS/APRS frames sent to this ID are being forwarded to APRS.fi (data)

Конфигурация / MMDVM[edit]

[DMR Network]
Address=193.93.24.31
Port=62031
Jitter=0

Конфигурация / Hytera[edit]

IP MultI-Site Connect
---------------------
Repeater Type:           IP Multi-Site Slave
Jitter Buffer Length:        8
Master IP:             193.93.24.31
Master UDP-Port:          50000
IP Multi-Site Networking UDP-Port: 50000
IP Multi-Site Service:       checked
IP Multi-Site Service UDP Port:   50001
Remote RDAC:            checked
Remote RDAC UDP-Port:        50002
Domain Names:            master.ham-dmr.bg

Конфигурация / Motorola[edit]

IP Site Connect
---------------------
Link Type:    Peer
Master IP:    193.93.24.31
Master UDP Port: 55000
UDP Port:     55000

Контакти / Contacts[edit]