AFAD Gönüllüleri (286911)
AFAD.png
Description Amatör telsiz Belgesine Sahip Gönüllüler
Website https://gonullu.afad.gov.tr/
Country TURKEY
Reflector None
Bridged to
D-Star No Tetra No
P25 Yes Analog Yes
Wires-X No YSF YesWho is AFAD Volunteer? They are the people who contribute to the community service activities before, during and after the disaster and emergency by using their physical strength, time, knowledge, ability and experience with the desire to be beneficial only to the society without any financial expectation, regardless of their individual interests, in line with their own will, in solidarity and solidarity.

AFAD Gönüllüsü Kimdir? Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

AFAD Gönüllüleri (286911)
AFAD.png
Description Amatör telsiz Belgesine Sahip Gönüllüler
Website https://gonullu.afad.gov.tr/
Country TURKEY
Reflector None
Bridged to
D-Star No Tetra No
P25 Yes Analog Yes
Wires-X No YSF YesWho is AFAD Volunteer? They are the people who contribute to the community service activities before, during and after the disaster and emergency by using their physical strength, time, knowledge, ability and experience with the desire to be beneficial only to the society without any financial expectation, regardless of their individual interests, in line with their own will, in solidarity and solidarity.

AFAD Gönüllüsü Kimdir? Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.