Line 38: Line 38:
 
-  NXDN TG37224
 
-  NXDN TG37224
  
- EchoLink Node: 856160
+
- EchoLink Node: 856160 (HH2MJF-R)
  
 
- Peanut/Pistach Local: KREYOLHT
 
- Peanut/Pistach Local: KREYOLHT

Revision as of 11:59, 11 December 2020

Haiti Creole (372)
Htf.jpg
Description Haiti Nationwide TalkGroup
Website https://www.qrz.com/db/HH2MJF
Country Haiti
Reflector None
Bridged to
D-Star No Tetra No
P25 No Analog No
Wires-X No YSF NoTG372 Haiti Creole

First Haitian DMR Talkgroup

Nationwide

Byenvini sou Haiti Creole (TG372)!

DMR talkgroup ke tout Ayisyen yo rankontre a.

Vini pratike kreyòl Ayisyen an sou talkgroup sa a.

Ou ka jwenn nou sou lòt sistèm yo tou:


- SYSTEM FUSION/C4FM: FCS001 85 ak FCS003 85

- SYSTEM FUSION/C4FM WIRES-X ROOM: 40912

- D-STAR DCS002 H

- M17 M17-PLG H

- NXDN TG37224

- EchoLink Node: 856160 (HH2MJF-R)

- Peanut/Pistach Local: KREYOLHT

- D-STAR Peanut/Pistach DX: DCS002H

- DMR Peanut/Pistach DX: TGF3720


Haiti Digital Communications League (HDCL)

Kòman w ka gen lisans radyoamatè w an Ayiti vizite: https://hh2mjf.blogspot.com
Haiti Creole (372)
Htf.jpg
Description Haiti Nationwide TalkGroup
Website https://www.qrz.com/db/HH2MJF
Country Haiti
Reflector None
Bridged to
D-Star No Tetra No
P25 No Analog No
Wires-X No YSF NoTG372 Haiti Creole

First Haitian DMR Talkgroup

Nationwide

Byenvini sou Haiti Creole (TG372)!

DMR talkgroup ke tout Ayisyen yo rankontre a.

Vini pratike kreyòl Ayisyen an sou talkgroup sa a.

Ou ka jwenn nou sou lòt sistèm yo tou:


- SYSTEM FUSION/C4FM: FCS001 85 ak FCS003 85

- SYSTEM FUSION/C4FM WIRES-X ROOM: 40912

- D-STAR DCS002 H

- M17 M17-PLG H

- NXDN TG37224

- EchoLink Node: 856160 (HH2MJF-R)

- Peanut/Pistach Local: KREYOLHT

- D-STAR Peanut/Pistach DX: DCS002H

- DMR Peanut/Pistach DX: TGF3720


Haiti Digital Communications League (HDCL)

Kòman w ka gen lisans radyoamatè w an Ayiti vizite: https://hh2mjf.blogspot.com