Haiti Creole (372)
Htf.jpg
Description Haiti Nationwide TalkGroup
Website https://www.qrz.com/db/HH2MJF
Country Haiti
Reflector None
Bridged to
D-Star No Tetra No
P25 No Analog No
Wires-X No YSF NoTG 372 Haiti Creole

First Haitian DMR Talkgroup

Nationwide

Byenvini sou Haiti Creole (TG372)!

DMR talkgroup ke tout Ayisyen yo rankontre a.

Vini pratike kreyòl Ayisyen an sou talkgroup sa a.

Ou ka jwenn nou sou lòt sistèm yo tou:


- SYSTEM FUSION/C4FM: FCS001 85 ak FCS003 85

- SYSTEM FUSION/C4FM WIRES-X ROOM: 40912

- Peanut DX Home HAITI

- M17 M17-PLG H

- NXDN TG 37224

- EchoLink Node: 856160 (HH2MJF-R)

- Peanut/Pistach Local: KREYOLHT

- D-STAR DCS002H

- DMR TGIF TG 3720


Haiti Digital Communications League (HDCL)

Kòman w ka gen lisans radyoamatè w an Ayiti vizite: https://hh2mjf.blogspot.com
Haiti Creole (372)
Htf.jpg
Description Haiti Nationwide TalkGroup
Website https://www.qrz.com/db/HH2MJF
Country Haiti
Reflector None
Bridged to
D-Star No Tetra No
P25 No Analog No
Wires-X No YSF NoTG 372 Haiti Creole

First Haitian DMR Talkgroup

Nationwide

Byenvini sou Haiti Creole (TG372)!

DMR talkgroup ke tout Ayisyen yo rankontre a.

Vini pratike kreyòl Ayisyen an sou talkgroup sa a.

Ou ka jwenn nou sou lòt sistèm yo tou:


- SYSTEM FUSION/C4FM: FCS001 85 ak FCS003 85

- SYSTEM FUSION/C4FM WIRES-X ROOM: 40912

- Peanut DX Home HAITI

- M17 M17-PLG H

- NXDN TG 37224

- EchoLink Node: 856160 (HH2MJF-R)

- Peanut/Pistach Local: KREYOLHT

- D-STAR DCS002H

- DMR TGIF TG 3720


Haiti Digital Communications League (HDCL)

Kòman w ka gen lisans radyoamatè w an Ayiti vizite: https://hh2mjf.blogspot.com