Haiti Urgences EmComm (37218)
BMtg37218.jpg
Description Haiti EmComm WX ARES
Website https://brandmeister.network/?page=lh&DestinationID=37218
Country Haiti
Reflector None
Bridged to
D-Star No Tetra No
P25 No Analog No
Wires-X No YSF NoTalkgroup 37218 la kreye pou ankouraje kominikasyon ijans,

pou volontè ki afilye ak òganizasyon sekou tankou Kwa Wouj

Ayisyèn(CRH), Sèvis Ijans Radyo Amatè (ARES), ak Sèvis Meteyo

pou pratike kominikasyon yo e mete yo prè pou sèvi peyi a pandan

katastwòf ki ka rive sou Ayiti. QSO yo dwe konsantre sou sijè ki gen rapò

ak kominikasyon ijans, operasyon radyo, preparasyon pou katastwòf, meteyo,

ak kowòdinasyon evènman yo.


Haiti Digital Communications League (HDCL)

Keeping Amateur Radio Alive and Well in Haiti!

Haiti Urgences EmComm (37218)
BMtg37218.jpg
Description Haiti EmComm WX ARES
Website https://brandmeister.network/?page=lh&DestinationID=37218
Country Haiti
Reflector None
Bridged to
D-Star No Tetra No
P25 No Analog No
Wires-X No YSF NoTalkgroup 37218 la kreye pou ankouraje kominikasyon ijans,

pou volontè ki afilye ak òganizasyon sekou tankou Kwa Wouj

Ayisyèn(CRH), Sèvis Ijans Radyo Amatè (ARES), ak Sèvis Meteyo

pou pratike kominikasyon yo e mete yo prè pou sèvi peyi a pandan

katastwòf ki ka rive sou Ayiti. QSO yo dwe konsantre sou sijè ki gen rapò

ak kominikasyon ijans, operasyon radyo, preparasyon pou katastwòf, meteyo,

ak kowòdinasyon evènman yo.


Haiti Digital Communications League (HDCL)

Keeping Amateur Radio Alive and Well in Haiti!