สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี (HS2AC) (52021)
Chon.jpg
Description สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี (HS2AC)
Website unspecified
Country Chonburi Thailand
Reflector XLX520L
Bridged to
D-Star Yes Tetra No
P25 No Analog No
Wires-X No YSF Yes
สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี (HS2AC) (52021)
Chon.jpg
Description สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี (HS2AC)
Website unspecified
Country Chonburi Thailand
Reflector XLX520L
Bridged to
D-Star Yes Tetra No
P25 No Analog No
Wires-X No YSF Yes