Regels voor deelname

Beheerders van Master Servers stemmen in:

 1. Een Linux server beschikbaar te stellen met een statisch IP, die 24/7 beschikbaar is op de internetbackbone van het land
 2. SSH root toegang te garanderen voor het BrandMeister development team om onderhoud te plegen
 3. De server regelmatig te updaten, onderhouden en backups te maken
 4. De BrandMeister-toepassing te updaten zodra er updates beschikbaar zijn en het BrandMeister development team en gebruikers te helpen wanneer een hulpvraag is
 5. Repeaterbeheerders, c-bridge eigenaars en andere eigenaars van gateways te helpen met het verbinden met de Master Server
 6. Static talkgroups en reflectors te configuraren op verzoek van de repeaterbeheerders
 7. Altijd repeaterbeheerders in eigen land van opereren te accepteren
 8. Mobiele gebruikers te helpen met de toegang tot dynamische talkgroups
 9. Een positief imago te promoten van BrandMeister

Master Server beheerders zullen NIET:

 1. FastForward traffic beinvloeden (tussen Master Servers)
 2. Inkomend of uitgaand verkeer tussen repeaters blokkeren, tenzij specifiek aangevraagd door de beheerder
 3. Private calls blokkeren, tenzij specifiek aangevraagd door de beheerder
 4. Repeaterbeheerders dwringen om Static talkgroups en/of reflectoren te configureren

Als de regels worden overtreden kan het managementteam besluiten de licentie van uw systeem onklaar maken.