DenmarkFlag.png
Denmark
MCC Prefix 238
Coordinators OZ6NOR, 
Website https://brandmeister.network/Masters

DMR ID Managed by Location Remarks


2381 OZ6NOR,  unspecified


BrandMeister Master Server for Denmark is now Online!

== BrandMeister Denmark - Updated March 2017 ==

Timeslot 1: Talk Groups 91, 92, 238 and 927 are Static on all Repaters! Other Talk Groups are dynamic (On Demand). Timeout 5 minutes.
Timeslot 2: Talk Groups 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389 are Static.

Danish Reflectors

These are the geographically differentiated reflectors in Denmark to be used on Timeslot 2

Reflector Region
4700 Denmark All
4701 Denmark Nordjylland
4702 Denmark Midtjylland
4703 Denmark Syddanmark
4704 Denmark Copenhagen
4705 Denmark Sjaelland

Static Talk Groups

Talk Groups 91, 92, 238 and 927 are preconfiguret on the Sjælland repeaters. Any traffic on these Talk Groups will be repeated.

Timeslot Talk Group Region
1 91 Worldwide English
1 92 Europe
1 238 Denmark
1 927 Nordic

All other Talk Groups are on demand

On Demand Talk Groups on Timeslot 1

You must programme your radio with the desired Talk Group and transmit briefly on Timeslot 1.

The repeater will repeat traffic on the selected Talk Group and return to default after 5 minutes of inactivity.

On Demand Reflectors on Timeslot 2

The easiest way to use reflectors is to programme your radio with Talk Group 9 (Local) in Timeslot 2.

This is the only Talk Group you will need in order to have a QSO on the reflector.

What? How? What then?
Linking to a reflector Select the reflector number from your contacts
and transmit briefly on Timeslot 2.
Repeater voice responds with "Connected to reflektor xxxx"
Then return to Talk Group 9 and have your QSO
Unlinking from a reflector Select reflector 4000 from your contact list
and transmit briefly on Timeslot 2.
Repeater voice responds with "Reflektor not connected"
Check Link Status Select reflector 5000 from your contact list
and transmit briefly on Timeslot 2.
Repeater voice responds with the current reflector link status

Dashboards & Status Pages

Use one of the following Websites to get an overview.

Topic URL
Main1 http://brandmeister.digital
Main2 http://www.dk-bm.dk
Status https://brandmeister.network/?page=repeaters&search=dk
Hose http://hose.brandmeister.network/
Reflectors http://dk-bm.dk/2016/10/22/reflectors/

Info on how to connect your DMR repeater

For more info on how to connect your DMR Repeater or DVR4Mini, contact : noerbom@gmail.com !Other

OZ2GRE 20AUG2016:

De sjællandske repeatere er opsat på denne måde :

Timeslot 1 : Talegruppe 91, 92, 238, 927. Hvis trafik på disse bliver den lukket igennem. Resten af talegrupper er on demand.

Timeslot 2 : Her er reflector 4705 default. Ønsker man anden reflector er det on demand. Vælger man anden reflector hopper repeater tilbage til default efter ca 5 min.The BrandMeister-struktur for Denmark by OZ8D (March 2016):

TG238X : Den Regionale TG vil altid være at finde på repeateren....f.eks hvis du kører over Slagelse vil TG2385 (Sjælland) være at finde på TS1, Helsingør TG2384 ...etc. (by OZ3CC 05NOV2016: I think this is not the case anymore)

Timeslot 2 implementerer brugen af reflektorer svarende til D-Star-netværket. Den nemmeste måde at bruge reflektoren er at programmere din radio med talegruppe 9 (lokal) i Timeslot 2. Dette er det eneste talkgroup du får brug for en QSO på reflektoren.

For at linke og unlinke reflektoren, programmer radioen med reflektor nummer som et gruppeopkald på Timeslot 2. For at linke til en reflektor, skal du vælge reflektor nummer på listen over kontakter og sende i ca. 1 sekund. Repeateren skal reagere med en stemme annoncering, "Connected to reflektor xxxx". Gå så tilbage til talegruppe 9 for QSO på reflectoren. For at fjerne linket vælg 4000 fra listen over kontakter, transmitter i ca. 1 sekund, og du bør høre en stemme meddelelse "Reflector Not Connected".

For at checke reflektorens linkstatus Send 5000 som gruppekald, og repeateren vil Svare med den aktuelt forbundne reflektor.

De fleste BrandMeister TaleGrupper er også tilgængelige via en reflektor.

For at bruge talegrupper (TG) som ikke er statiske på repeateren skal du selv oprette kanal(er) på din radio.